Archive for the 'VCA' Category

Nieuwe eind- en toetstermen VCA examen

De nieuwe eind- en toetstermen zijn per 1 januari 2010 van kracht voor het VCA examen. Deze termen worden landelijk doorgevoerd en zijn door de SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid) opgesteld.

De SSVV heeft geconstateerd dat er een te groot verschil is ontstaan tussen de examens die door verschillende exameninstellingen wordt verzorgd. Dit komt doordat de huidige eindtermen te globaal zijn en de exameninstellingen deze hierdoor op verschillende manieren kunnen interpreteren. Met de nieuwe eind- en toetstermen wordt dit voorkomen (wikipedia).

De nieuwe eind- en toetstermen hebben met name invloed op de examens voor VOL VCA en VIL-VCU. Voor de examens van Basis VCA
zijn er geen wijzigingen. VCANederland heeft zich hierop voorbereid en zowel de cursussen als het lesmateriaal hier op aangepast .

Lees het volledige artikel hier : Nieuwe eind- en toetstermen VCA examen

Advertenties

Wat is VCA ?

De afkorting VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VCA is ontwikkeld door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en was in beginsel bestemd om bedrijven die diensten verlenen aan de petrochemische industrie te beoordelen en te certificeren op hun veilige werkwijze. Inmiddels is VCA ook een veel geëiste norm voor bouw- en installatiebedrijven en groenvoorzieners.

Een opdrachtgever die risicovolle werkzaamheden uitbesteedt aan een VCA gecertificeerde aannemer mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar worden gebracht.

veilig werken met VCA certificering !

veilig werken met VCA certificering !

VCA wordt in vele branches toegepast en is vaak een minimum eis voor de aannemer om diensten te mogen leveren aan de opdrachtgever. Een voorbeeld van enkele werkzaamheden waar VCA van toepassing is :

  • bouw en verbouw (bedrijfspanden en woningen)
  • installatiebedrijven
  • weg- en waterbouw
  • bestrating en groenvoorziening
  • kassenbouw
  • schilderen en onderhoud

Een van de voordelen van het bezitten van een VCA certificaat is dat u een interessant bedrijf bent voor grote bedrijven, gemeentes en VVE’s die gebruik willen maken van uw diensten.

VCA Bedrijfscertificering : VCA * en VCA **

Er zijn twee verschillende niveaus van VCA Bedrijfscertificering die worden aangeduid met een ster, VCA * (één ster) en VCA ** (twee sterren). VCA* is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers die niet optreden als hoofdaannemer. VCA** is bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers of voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer (ook als zij minder dan 35 werknemers hebben!).

De inhoud van VCA bestaat uit het opstellen van het VGM beleid, een taak risicoanalyse uitvoeren en het invoeren van de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), de opleiding en voorlichting medewerkers (het behalen van het VCA certificaat), het organiseren van de bedrijfsgezondheidszorg en het keuren en onderhouden van materialen.

De continue verbetering die moet ontstaan bij het toepassen van VCA zorgt voor een betere en gezondere werkplek, risicobeheersing en het levert een veel grotere betrokkenheid van de medewerkers op. Door het geven van voorlichting en de opstelling van procedures en instructie zal de organisatie meer gestructureerd te werk gaan, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu als een rode draad lopen door de organisatie.

VCA Cursus

VCA diploma

Iedere medewerker dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Basisveiligheid VCA. De operationeel leidinggevenden dienen in het bezit te zijn van het diploma VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA). Een VCA certificaat is 10 jaar geldig, na afloop van deze termijn dient opnieuw een examen afgelegd te worden. VCA Nederland verzorgt de VCA Cursus, zowel B-VCA als VOL-VCA. Dit kan op één van de vele locaties in Nederland, ‘in company training’ bij u op het bedrijf of u kunt de VCA cursus zelfs volgen via internet !

 

Hieronder een enquete over de manier waarop u de VCA cursus zou willen volgen, wij stellen het op prijs als u uw mening kenbaar maakt !


Meest gelezen VCA berichten

Blog Stats

  • 3.359 hits
Advertenties