VCA Bedrijfscertificering : VCA * en VCA **

Er zijn twee verschillende niveaus van VCA Bedrijfscertificering die worden aangeduid met een ster, VCA * (één ster) en VCA ** (twee sterren). VCA* is bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers die niet optreden als hoofdaannemer. VCA** is bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 medewerkers of voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer (ook als zij minder dan 35 werknemers hebben!).

De inhoud van VCA bestaat uit het opstellen van het VGM beleid, een taak risicoanalyse uitvoeren en het invoeren van de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), de opleiding en voorlichting medewerkers (het behalen van het VCA certificaat), het organiseren van de bedrijfsgezondheidszorg en het keuren en onderhouden van materialen.

De continue verbetering die moet ontstaan bij het toepassen van VCA zorgt voor een betere en gezondere werkplek, risicobeheersing en het levert een veel grotere betrokkenheid van de medewerkers op. Door het geven van voorlichting en de opstelling van procedures en instructie zal de organisatie meer gestructureerd te werk gaan, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu als een rode draad lopen door de organisatie.

Advertenties

Meest gelezen VCA berichten

Blog Stats

  • 3.359 hits
Advertenties

%d bloggers liken dit: